Citypark Flyers (CPF) richt zich in de breedte op het plezier in de discgolfsport in het Noorden van Nederland. Een harde , geografische grens is er daarbij niet, maar ‘alles boven Zwolle’ is een aardige richtlijn.

We organiseren events, brengen discgolfers bij elkaar, geven voorlichting en enthousiasmeren mensen voor deze (nog) relatief nieuwe sport die we graag zien groeien. Als onderdeel van de Nederlandse Frisbee Bond organiseren we ook wedstrijden als onderdeel van de National Tour en de Grow the Sport-tour in aanvulling op onze eigen events/wedstrijden.

Onze vereniging kent op dit moment vijf ‘homecourses’, waar we ons actief bezighouden met de layout, onderhoud en het gebruik. Zelf zetten we geen nieuwe banen op, maar ondersteunen initiatieven daartoe wel van harte. Indien gewenst kunnen we ook een ‘thuisvereniging’ worden voor een nieuwe baan in het Noorden, mits er lokale leden actief zijn om daar een steentje toe bij te dragen.

Het verenigingsbestuur bestaat uit vier leden:

  • Erik Hogeboom (Voorzitter)
  • Sietse van der Wijk l(secretaris)
  • Wim Joosten (penningmeester)
  • Roy Popping (algemeen bestuurslid)

Ons team wordt ondersteund door meerdere vrijwilligers die taken uitvoeren als materiaalbeheer, coördinatie events en baancommissaris.