De vereniging is onderdeel van het internationale gedachtegoed om discgolf te laten groeien. Onder de hashtag #growthesport worden wereldwijd initiatieven opgezet, waar bijvoorbeeld ook de Nederlandse Grow the Sport-tour haar naam aan dankt. Citypark Flyers zet zich in om de bekendheid en bekwaamheid van de sport discgolf in de drie noordelijke provincies te vergroten.

Het verenigingsbestuur bestaat uit vijf functies waarvan er op dit moment drie zijn bezet:

  • Peter de Jonge (voorzitter)
  • Jacolien de Jonge (secretaris)
  • Vacant (penningmeester)
  • Erik Hogeboom (bestuurslid communicatie en marketing)
  • Vacant (bestuurslid activiteiten)