Het is eindelijk zover, de definitieve aankondiging voor het NFB Nederlands Kampioenschap 2023.

Op 9 en 10 september vindt dit plaats in het Elsenburgerbos in Rijswijk.
Dit jaar ziet het er iets anders uit dan in de 3 voorgaande edities.
Dit is in overleg gebeurd met de NFB; hierin hebben we redelijk wat ruimte gekregen om dit naar eigen inzicht in te vullen, zonder hierbij door de NFB gestelde gestelde kaders uit het zicht te verliezen.

Spelers die willen meedoen aan het NK moeten aan vier voorwaarden voldoen:
• actief NFB lid zijn
• actief PDGA lid zijn
• Nederlandse staatsburgersschap of minimaal 2 jaar wonend in Nederland.
(Om medemenselijke redenen geldt deze “2 jaar” eis niet voor de Oekraïense vluchtelingen die wij in onze community hebben opgenomen).
• Per divisie geldt een minimale PDGA rating (peildatum 13 juni)

Voor het eerst bieden we expliciete divisies aan voor wat de PDGA “age-protected divisies” noemt; dit betekent dat we divisies voor junioren, 40+, 50+, en 60+ aanbieden; in plaats van de beste spelers uit de grote divise uit te filteren.

Vanuit de NFB is de expliciete wens gekomen om alleen maar “pro” divisies aan te bieden, en geen amateur divisies (in 2022 werd MA1 aangeboden).
Wij, als NK team, hebben ons heel expliciet hard gemaakt voor het meer ruimte creëren voor junioren (zij zijn overigens officieel amateurs) en vrouwen.

Doordat er binnen de vrouwengemeenschap in Nederland een heel groot onderling niveauverschil is in een relatief kleine groep, hebben wij daarom voorgesteld – en dit is goedgekeurd – om wèl de FA1 aan te bieden, zodat vrouwen van meerdere skill levels zich gezien en gerespecteerd weten, in de wetenschap dat ze in de voor hen beter passende divisie om de prijzen kunnen strijden.

Het toernooi biedt plaats aan 72 spelers, en dit betekent dan expliciet dat er per divisie een keuzes zijn gemaakt hoeveel plekken er worden gereserveerd; en dat in groepen van vier (4).
Dit is in eerste instantie gebeurd op basis van “hoeveel spelers zijn er überhaupt in die divisie?”
Let op: niet-gebruikte plekken vervallen op een gegeven moment, en worden dan met spelers op de wachtlijst gevuld.
Hierbij zijn relatief meer plekken voor junioren, vrouwen en spelers 60+ gereserveerd dan de getallen zouden suggereren.

In tegenstelling tot eerdere edities, wordt er dit jaar voor het eerst aan “payout” gedaan.

Om spelers die op het vorige NK goed hebben gepresteerd nog een laatste maal in het zonnetje te kunnen zetten, krijgen zij voorrang bij de aanmelding.
Voor junioren (daar deed er maar 1 mee), zijn expliciet de ons bekende junioren (die al PDGA lid zijn) uitgenodigd.
In de daaropvolgende registratiefase kunnen de spelers wiens rating hoog genoeg is, zich aanmelden; om hierbij zoveel mogelijk de beste spelers in iedere divisie de kans op deelname te geven, in plaats van dat degene met de snelste internetverbinding speelt.

Hierna zijn alle spelers die zich op basis van de algemene voorwaarden kwalificeren aan de beurt.

En voor iedereen die niet competitief deelneemt aan het NK, er is nog voldoende plek bij de vrijwilligers.

Hieronder nog een begeleidend schrijven van de NFB.

Met vriendelijke groet,

het NK Team

www.nkdiscgolf.com

Tot ziens op het NK!


Vanuit de NFB:

Het Nederlands Kampioenschap Discgolf editie 2023 ziet er wat anders uit dan de editie 2022.
Dat heb je goed gezien.

Waarom is dat zo en wat betekent dat voor de toekomst?
Vorig jaar is er een begin gemaakt met een andere opzet voor een NK. Daarop kwam zowel positieve als kritische feedback.
Discgolf in Nederland is niet alleen groeiende, maar ook lerende, want we weten nog niet precies wat de beste oplossingen zijn, wat het beste werkt voor de Nederlandse discgolfer en hoe we de groei in discgolfers in kunnen passen.

Het NK van 2023 bevat weer andere elementen, wordt op een andere manier georganiseerd en daar kunnen we wederom van leren. En dat is ook de bedoeling.

Na dit NK (editie 2023 dus) én (niet te vergeten) de eerste pilot met een NK voor Teams gaan we als werkgroepen samen met clubs aan de slag om te kijken of we van alle edities de leerpunten mee kunnen nemen en er voor de aankomende jaren vaste kaders komen. Niet alleen qua organisatie, maar ook qua opzet/indelingen.

Daarbij proberen we in te haken op de grotere visie en missie van de NFB als het gaat over breedte/topsport bijvoorbeeld, maar ook proberen we dan rekening te houden met de opzet van de competities. Kortom: werk aan de winkel.

Maar dat doen we ná deze twee NK’s die er in 2023 zijn.

Als je feedback wilt geven over dit proces, meld je dan bij je club en geef het door aan je bestuurders. Zij kunnen contact opnemen met de werkgroepen discgolf bij de NFB.

Informatie over het NK Discgolf 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.