De commissie Sociale Veiligheid zorgt ervoor dat CPF een leuke en veilige club is. Of het nou gaat over hoe we gewoon met elkaar omgaan, elkaar aanspreken op minder gewenst gedrag of om eventueel grensoverschrijdend gedrag: we willen voor iedereen een veilige, sociale omgeving waarin je jezelf kunt zijn én waar je met je verhaal naar een vertrouwd persoon kunt stappen indien nodig.

Deze commissie zorgt dan ook voor de volgende onderdelen binnen CPF:

  • Zorgen voor minimaal één opgeleide vertrouwenscontactpersoon + kennisdeling richting hele commissie
  • Bijwonen van NFB-bijeenkomsten rondom Sociale Veiligheid en VCP + contacten onderhouden hiertoe
  • Opzetten van een handboek Sociale Veiligheid met daarin informatie over onderlinge afspraken, werkprocessen, privacy-issues, sociale grenzen, etc.
  • Communicatie en informatie opzetten rondom thema Sociale Veiligheid binnen CPF
  • Proactief werken aan een veilige omgeving binnen CPF en het bestuur gepland en ongepland voorzien van advies rondom thema Sociale Veiligheid

Over de VCP

Binnen deze commissie is in elk geval één vertrouwenscontactpersroon (VCP). De VCP biedt CPF’ers de mogelijkheid om in vertrouwen over grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie te praten. De VCP gaat in gesprek met slachtoffer of beschuldigde en onderzoekt waar de persoon in kwestie terecht kan met zijn hulpvraag en welke mogelijke stappen genomen kunnen worden. Daarnaast helpt de VCP het bestuur grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie te voorkomen aan de hand van het beleid.

We volgen verder in principe de taakomschrijving zoals deze door NOC*NSF is opgesteld. Deze kun je hier ook bekijken (link).

Wat moet ik kunnen?

Dit is natuurlijk een commisie waarbij omgang met mensen centraal staat en het gaat vaak over gevoelige zaken of zaken waar leden echt mee zitten. Je bent dus empathisch, biedt een oprecht, luisterend oor, vindt het niet eng om een gesprek aan te gaan en durft ook door te pakken indien nodig. Integer en zorgvuldig handelen en omgaan met informatie is ook belangrijk in deze rol. Daarnaast ben je alert op situaties die onveilig of ongewenst zijn en durf je ook op onderzoek uit te gaan als je denkt dat er iets speelt.

Hoeveel tijd kost het?

Dit is natuurlijk afhankelijk van het moment en of er wat speelt, maar het is geen commissie die veel tijd vraag. Hooguit een uur in de week. Je staat in contact met de commissie, het bestuur en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Dat betekent dat je soms een keer aanschuift bij een vergadering bijvoorbeeld.

Ontwikkelmogelijkheden

Binnen deze rol kun je je ontwikkelen als een belangrijke spil in de vereniging en maak je kennis met allerlei onderdelen van de vereniging. Er worden ook cursussen aangeboden om je verder te ontwikkelen.

Interesse?

Laat het ons weten door te mailen naar info@cityparkflyers.nl!

VACATURE: VERTROUWDE PERSONEN (Commissie Sociale Veiligheid)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.