Essentie van discgolf

Discgolf is de ietwat meer flitsende versie van golf, wat wij als discgolfers inmiddels balgolf zijn gaan noemen. Discgolf is ontwikkeld vanuit de frisbeesport, maar discgolfers spelen met speciale schijven, die we disc golf discs noemen. Een gevorderde discgolfer heeft wel vijftien tot twintig schijven in zijn tas, maar je kunt al met een enkele disc meedoen. Net als bij golf is het de bedoeling om zo dicht mogelijk bij par te komen, of zelfs onder. Bij golf gaat het om het aantal slagen, bij discgolf om het aantal worpen.

Er zijn over het algemeen grofweg vier verschillende discs te onderscheiden. Dit zijn distance drivers, fairway drivers, midrange drivers en putters. Een distance driver en een fairwaydriver zijn veelal gericht op meer geavanceerde spelers. Deze discs zijn minder stabiel maar kunnen met een ontwikkelde techniek verder vliegen. De midrange driver en putter zijn beginnersvriendelijker omdat ze stabieler zijn.

Er zijn verschillende worpen mogelijk. De conventionele manier om een frisbee weg te gooien heet de backhand, maar je kunt ook een sidearm of forehand gooien, of boven je hoofd, de tomahawk of thumber. (Zoetermeer Discgolf United, 2015)

Bonden

In Nederland is er een overkoepelende bond voor de frisbeesport, te weten de Nationale Frisbeebond (NFB). Deze bond richt zich naast discgolf ook op de teamvariant van frisbee: Ultimate Frisbee. Daarnaast bestaat er ook nog een internationale overkoepelende bond, de professional disc golf association (PDGA).

Wanneer je lid wordt van een Nederlandse discgolfvereniging wordt je automatisch lid van de NFB. Hierdoor ben je bijvoorbeeld verzekerd voor discgolf gerelateerde ongevallen tijdens het deelnemen aan bijvoorbeeld wedstrijden en door een vereniging georganiseerde vorm van het spel. Een lidmaatschap bij de PDGA zit niet bij het lidmaatschap van de vereniging in. Dit lidmaatschap biedt als voordelen dat de PDGA een schematisch overzicht bijhoudt van al je wedstrijden en jou een rating toekent. Hoe minder worpen je nodig hebt voor het spelen van een wedstrijd, hoe hoger jouw rating zal uitvallen. Jouw gepersonaliseerde rating is grof gezegd een gemiddelde van ál je ratings over de afgelopen 365 dagen.